Klepp leikarring

      

 

 

 

VISJON: Være en attraktiv og livsbe-jaende utøver av norsk folkedans og musikk

 

VERDIER: Utvikle videre et godt miljø.  Være raus og verdsette den enkelte.

Samarbeide til det beste for fellesskapet.

 

MÅL:   Øke antallet aktive medlemmer.

Samarbeide med lag i inn-  og utland. Et besøk annenvert år.

Oppvisninger, en hver annen månad.

Faglig, ha instruksjon av god kvalitet.

Vi kan delta i tradisjonsrike konkurranser når dette ser ut til å være kjekt. Kurs er en årlig aktivitet.

 

LØFTE: Danse oss gode i lag og ha det kjekt underveis

               MUSIKK

Spelemannen i ein leikarring har mykje å seie for ringen.

Spelemennene i ringen er

           Gaute Hadland, hardingfele og fele

           Dag Hovda Sture, hardingfele, fele og fløyte

           Tor Anton Haarr, fele 

          

   

Gaute Hadland                Dag Hovda Sture

 

Tor Anton Haarr

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use